Försäkringar

Upptäck nyttiga tips och råd om försäkringar

Försäkringar - fakta och tips

Försäkringar tecknas mellan försäkringstagare och försäkringsbolag. Det är försäkringsgivaren som bestämmer premien – detta görs efter att en s.k. riskbedömning av kunden genomförts.

En försäkring tecknas alltid mellan försäkringstagare och försäkringsbolaget (försäkringsgivaren). Innan försäkringspremien (kostnaden för försäkringen) bestäms, gör försäkringsbolaget en så kallad riskbedömning. Gäller det en bilförsäkring, tar försäkringsbolaget hänsyn till faktorer såsom ägarens ålder, antal skadefria år hos ägaren samt om bilen står i garage eller på offentlig parkeringsplats. Värdet på den försäkrade egendomen är naturligtvis i första hand avgörande för premiens storlek.

Försäkringstagaren väljer självrisk

I samband med att försäkringsbolaget bestämmer försäkringspremiens storlek, bestäms även självrisken. Vanligtvis får försäkringstagaren välja mellan några olika nivåer på självrisken. Ju högre självrisken är, desto lägre blir premien.

Jämför försäkringar sinesemellan

Försäkringar kan delas in i två grupper: livförsäkringar (sjukförsäkringar, efterlevnadsskydd osv) och sakförsäkringar (bilförsäkringar, hemförsäkringar, allriskförsäkringar mm). Du som står i begrepp att teckna ny försäkring bör noga jämföra olika försäkringars villkor. I samband med att du jämför olika erbjudanden, bör du särskilt tänka på följande:

  • Jämför fösäkringar som täcker samma skydd. Jämför t.ex. inte en villaförsäkring med en villahemförsäkring.
  • Jämför försäkringar med samma självrisk.

Som försäkringstagare kan du ibland vara skyldig att bevisa att du faktiskt äger viss egendom – t.ex. ifall du blivit utsatt för stöld. Se därför till att ha bildbevis på lösöre, som du senare kan åberopa vid brand eller stöld.

Reklamlänkar