Försäkringar

Upptäck nyttiga tips och råd om försäkringar

Villaförsäkring - fakta och tips

En villaförsäkring är inte obligatorisk. Trots allt väljer en övervägande majoritet av svenskarna att teckna villaförsäkring. Tänk på att välja en villaförsäkring med hemförsäkringsskydd – i annat fall förblir ditt lösöre oförsäkrat.

Villaförsäkringar är inte obligatoriska, men i stort sett oundvikliga för den som vill bo tryggt. Ifall du saknar en villaförsäkring får du ingen ersättning vid bränder, rättstvister och övriga skador på fastigheten eller tomtmarken. Du kan även bli ersättningsskyldig om en brand, som börjar i din bostad, sprider sig till grannen.

Teckna villaförsäkring med hemförsäkring

Tänk på att själva villaförsäkringen enbart täcker byggnad, tomtmark och rättstvister. Du som också vill försäkra ditt lösöre bör ytterligare teckna en hemförsäkring – eller en så kallad villahemförsäkring bestående av en kombination av båda försäkringsyperna. I samband med att du jämför olika villaförsäkringar, bör du således jämföra försäkringar med samma skydd. Ingår hemförsäkring i villaförsäkringen?

Villaförsäkring – självrisk

Den lägsta möjliga självrisken för villaförsäkringar varierar vanligtvis mellan 5000 och 10000 kr beroende på försäkringsbolag. Denna självrisk gäller oavsett om det rör sig om en allvarlig vattenskada eller ett krossat fönster. Att reparera mindre skador via hemförsäkringen lönar sig således inte. Då kan det vara klokt att teckna tilläggsförsäkringar med lägre självrisk.

Reklamlänkar